Jag tycker att man ska få åka in till förlossningen oavsett vart man är i värkarbetet (inte behöva vänta på 3 värkar på 10 min). Ingen borde behöva åka bil under kraftig smärta, det skapar stress i onödan!

Jag litar heller inte på barnmorskornas resurser. De arbetar under hög stress vilket leder till fler skador fysiskt och psykiskt. Jag litar dock på barnmorskornas kunskap.

Vi behöver sätta högre krav på återhämtningen efter en förlossning. Jag vill inte höra ursäkten om att man har fött barn och inte kan förvänta sig att kroppen blir som innan!!

Förlossningsvården behöver bli bättre, Jag skulle inte vilja föda barna idag!

Inskickat av Pseudonym