Jag ska föda nu under hösten 2018 och det jag önskar mest av allt är att känna att jag är i trygga händer. Att jag inte blir anvisad till ett annan sjukhus än det som ligger närmast mig i min region. Att barnmorskorna har tid att vara närvarande i rummet och vägleda mig genom förlossningen. Att bli tagen på allvar med min oro och mina rädslor. Att får rätt vård efter förlossningen. Att få gott om stöd med amning och första tiden hemma med barnet.

Precis så som förlossningsvården ska vara men tyvärr inte är idag. Jag hoppas att ni politiker ser allvaret i situationen och förstärker förlossningsvården genast.

Inskickat av Mia