Jag önskar tre saker av svensk förlossningsvård
1. Valfrihet. Jag vill ha fler vårdformer. Varför måste alla föda på samma sätt? Möjlighet att föda hemma med landstingsfinansierad barnmorska. I HELA LANDET! Och möjligheten att själv bestämma när det är ”dags att åka in”. Det borde vara mitt behov av stöd och trygghet, inte värktäthet, som styr. Varför anses alltid det medicinska förloppet vara viktigare att anpassa vården efter, än kvinnans egna önskemål?

2. En kultur av att kvinnan bestämmer och avgör. ALLTID bli tillfrågad om samtycke efter ordentlig information om olika undersökningar och medicinska interventioner i samband med mödravård och förlossning. Det är en förlängning av det strukturella förtrycket av kvinnor som gör att åtgärder görs på rutin, utan faktiskt informerat samtycke, inom förlossningsvården. Vi borde hå igenom rutinmässiga åtgärder i samband med förlossning redan under tiden hos mvc under graviditeten. Så att man hon et fundera på hur man ställer sig till olika saker/situationer.

3. Erbjudande att föda med doula vid stor förlossningsrädsla, särskilt för dem som har varit med om en traumatisk förlossning. Och det är KVINNAN SJÄLV som avgör om hennes tidigare förlossning varit traumatisk.

Inskickat av Malin